19 rozhovor / interview Richard Nedvd okouzlil i antovku Jedním z pozvanch host pi slavnostním otevení Galerie antovka v Olomouci byl i znám kouzelník a komik Richard Nedvd.
Les plans d urgence, rédigés par le personnel ayant les compétences techniques nécessaires dans les différentes divisions ou unités, décrivent comment réagir en cas d un tel aléa.Záí 2008 opt v Kozlovicích u Perova La prochaine gigacup le 20 septembre 2008 à nouveau à Kozlovice u Perova Kde budeme belle site de rencontre od pít poádat tradiní fotbalov turnaj gigacup?Jaromír Sukup z pozice vedoucí útvaru útáren na pozici specialista úetních standard de responsable service comptable à spécialiste standards comptables Ing.Leur état technique ne satisfaisant plus aux exigences actuelles, Dalkia a installé, en juillet dernier, deux nouvelles chaudières de pointe Bosch, qui seront utilisées pour soutenir les fournitures de chaleur d Elektrárna Tebovice lorsque le thermomètre descendra bien en-dessous de zéro.Kde se vzala, tu se vzala, Galerie Tabaka Dalkia eská republika zajiuje nov tepeln komfort nejen pro Galerii antovka, ale od konce listopadu dodává teplo i do nového obchodního centra Tabaka.Medaili profesora Lista vak získali i odborníci ze zahranií, kteí vznan ovlivnili energetiku eské republiky.
Zákazníci vyuívají novch slueb Call centra První íslo Modrého reportéra roku 2008 je vhodnou píleitostí ke zhodnocení innosti Call centra za rok uplynul.
Aujourd hui, les gens voient déjà Dalkia eská republika comme une société n offrant pas que la production et la distribution d énergies thermique et électrique, mais fournissant aussi d autres services et, de plus, s engageant de manière considérable dans les régions où elle.Vzhledem k tomu, e Galerie antovka otevela teprve v íjnu minulého roku, trvá nae spolupráce s Dalkií pomrn krátce.E jste o tomto objektu jet neslyeli?Seminá vzbudil u poslucha velk zájem a ukázal, e v ad aplikací mohou certifikované vrobky díky svm vlastnostem pln nahradit bn pouívané stavební materiály.Ostrava má nové pikové kotle Veolia slaví 160.Veolia a récemment célébré ses 160 ans.Jako druhé nejlepí eení (9 hlas) nai tenái zvolili monost, e by turnaj poádala pokadé jiná spolenost i divize.

Voici sa réaction : « Dans le secteur énergétique, personne ne peut rien faire tout seul.
Sur la base des résultats du vote, il a donc été décidé qu à compter de cette année, la gigacup serait à chaque fois organisée à Kozlovice u Perova et que l organisation serait prise en charge par une équipe permanente composée de : Zdenk.
Spolenost Distep je jedním z naich vznamnch partner, a proto nás tí vzájemná spolupráce, která zajistí tepelnou pohodu pro vznikající obchodní centrum a sportovní halu, sdlil editel Regionu Vchodní Morava Pavel Dostál.


[L_RANDNUM-10-999]